Va
opgricht 13-12-1979
home Over ons Bestuur Data's Foto's Links Nieuws Disclaimer
Bediening van bruggen en sluizen in Zwolle-Kampen-Meppel niet ingekort Geplaatst op 22 december 2014 De scheepvaart die gebruik maakt van de rijksvaarwegen in de regio Zwolle-Kampen-Meppel kan ook in de eerste helft van 2015 ongehinderd doorvaren. De provincies Overijssel en Drenthe en de gemeenten Zwolle en Meppel dragen 57.000 euro bij voor instandhouding van het huidige bedieningsniveau. Ze houden met de gezamenlijke bijdrage de bediening van de bruggen en sluizen in het gebied tot en met 1 juli 2015 in stand. In de tussenliggende periode onderzoekt Rijkswaterstaat wat de mogelijkheden zijn om de bediening ook voor de middellange en lange termijn op peil te houden. De provincie Overijssel en Drenthe en de gemeente Zwolle en Meppel zijn van mening dat de plannen van het Rijk om per januari 2015 drastisch te bezuinigen op het aantal brug- en sluiswachters, en daarmee op de bedieningstijden van de bruggen en sluizen, zeer grote negatieve gevolgen heeft voor de binnenvaart, recreatievaart en ondernemers op en langs de Rijksvaarwegen. “De miljoenen die het Rijk en de regio de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd, en ook de komende jaren willen investeren, in het verbeteren van de vaarwegen en het stimuleren van het goederenvervoer over water worden hiermee in één keer teniet gedaan”, aldus de regionale overheden. Daarnaast vergroot de uitvoering van deze bezuinigingsplannen de druk op het wegen- en spoorwegennet. Bedientijden 1 januari-1 juli 2015 Spooldersluis              werkdagen en zaterdag 06.00-22.00 uur zon- en feestdagen       10.00-18.00 uur Meppelerdiepsluis       werkdagen                  06.00-22.00 uur werkdagen                  22.00-23.59 uur* zaterdag                      08.00-20.00 uur zon- en feestdagen     10.00-18.00 uur *Afvarende schepen kunnen op werkdagen voor 20.00 uur telefonisch een extra opening (tussen 22.00 en 24.00 uur) aanvragen. www.overijssel.nl www.drenthe.nl