Va
opgricht 13-12-1979
home Over ons Bestuur Data's Foto's Links Nieuws Disclaimer
Nieuw verkeersteken langs de vaarwegen Het is al weer een paar jaar geleden dat er een nieuw bord langs de Nederlandse vaarwegen verscheen. Weet u nog welke ? Klik anders hier ... Als de nu voorgestelde wijzigingen in het Binnenvaart Politiereglement (BPR) doorgaan dan verschijnt er straks weer een nieuw bord. Afmeren met spudpalen is niet nieuw, maar neemt wel toe in populariteit. Ook in de pleziervaart. Volgens de vaarregels is afmeren met behulp van spudpalen gelijk aan ankeren. Mag u ergens wel of juist niet ankeren, dan is het gebruik van spudpalen daar ook wel of juist niet toegestaan. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij afmeren met spudpalen wel mag, terwijl ankeren daar niet wenselijk is. Bijvoorbeeld langs de kant van een kanaal zonder kade. Hier kan een schip met spudpalen prima in de lengte richting parallel aan de oever een ligplaats nemen, terwijl ankeren hier beslist niet wenselijk is. Voor dergelijke situaties is het nieuwe bord bedacht. Een bord dat specifiek aangeeft dat gebruik van spudpalen op die locatie wel toegestaan is, terwijl bijvoorbeeld voor het hele kanaal een algeheel ankerverbod geldt.